About the artist

"För mig är konsten ett sätt att uttrycka mig fritt, utan fördomar, riktlinjer eller förväntade normer. Vad händer om man mixar streetstyle med kända verk? Vad händer om en kvinna sitter i maktposition och en man är halvnaken? Konsten har blivit mitt sätt att utforska, experimentera och leka med frågeställningar som dessa. Det är något som händer när vi går utanför ramen och jag vill utforska vad – ett konstverk i taget".

Discover the artworks

Let's get in touch